Witamy na stronie Kancelarii Adwokackiej Włodarczyk & Ziomek & Wojciechowski s.c.

O nas

kim jesteśmy i czym się zajmujemy

Zapewniamy bieżące doradztwo prawne w sprawach korporacyjnych i transakcjach handlowych oraz reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Dbamy o bezpieczeństwo prawne i biznesowe. Doradzamy wyłącznie rozwiązania praktyczne zachowując najwyższe standardy etyczne i zawodowe.

Zaufali nam przedsiębiorcy działający w sektorze żywnościowym, farmaceutycznym i służby zdrowia, budownictwa, nieruchomości, transportu oraz energii odnawialnej.

Świadczymy także pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego.

Oferujemy konkurencyjne warunki finansowe oraz dostosowane do konkretnych sytuacji sposoby rozliczeń.

Aktualności

najnowsze informacje
13
lipca

Wygrana w sprawie o opłaty półkowe

Uprzejmie informujemy, że wyrokiem z dnia 13 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o syg. XVI GC 605/15 orzekł o obowiązku zwrotu przez Castorama Polska Sp. z o.o. na rzecz Klienta naszej kancelarii tzw. opłat półkowych to jest opłat z tytułu premii rocznej na łączną kwotę 942.271,50 zł wraz z odsetkami od dnia 30 marca 2012 r. do dnia zapłaty. Wyrok ten nie jest prawomocny.
30
listopada

Sprawa o zwrot kwot pobranych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Uprzejmie informujemy, że wyrokiem z dnia 30 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w sprawie o syg. I C 1278/15 orzekł o obowiązku zwrotu przez Bank Millenium S.A. na rzecz klientów kancelarii kwot pobranych jako ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w wypadku umowy kredytu hipotecznego. Sąd uznał, iż kwestionowane zapisy wzorca umownego, w oparciu o które Bank pobrał od powodów dochodzone pozwem opłaty, kształtują prawa i obowiązki powodów-konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami , rażąco naruszając ich interesy a zarazem postanowienia te nie określają głównych świadczeń stron.

W mediach

mówią i piszą o nas
Surowsze kary za niebezpieczne wyroby Tylko ośmiu przedsiębiorców w ciągu dwóch lat odpowiedziało karnie za produkty niespełniające norm bezpieczeństwa. Resort gospodarki zaostrza kurs.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Autor: Joanna Kowalska Data: 2015-03-27
Trudno ukarać sklep za brak ceny Zmiana w sposobie wymierzania kar przedsiębiorcom utrudnia nie tylko kontrole, ale też szybkie reagowanie na zgłoszenia konsumentów Zmiana w sposobie wymierzania kar przedsiębiorcom utrudnia nie tylko kontrole, ale też szybkie reagowanie na zgłoszenia konsumentów
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Autor: Joanna Kowalska Data: 2015-01-27